Network Menu

SWEA International söker sekreterare

Kvinna vid dator [CC0 via Pixabay]

Kvinna vid dator [CC0 via Pixabay]

Mandatperioden för SWEA Internationals sekreterare går snart ut. Den 31 mars 2017 kommer styrelsen att utse en ny sekreterare för mandatperioden 1 maj 2017 – 30 april 2019.

Om du är intresserad bör din ansökan, med meritförteckning, vara SWEAs administration tillhanda senast den 31 december 2016.

Arbetsbeskrivning

Tillsammans med SWEA Internationals ordförande, övriga styrelsemedlemmar, skattmästare och administratör skall sekreteraren utarbeta dagordning och andra dokument inför SWEA Internationals årsmöte och alla övriga styrelsemöten. Hon skall föra protokoll resp. minnesanteckningar vid dessa möten.

I samband med årsmöten samlas rapporter in och formateras.

I hennes arbetsuppgifter ingår också att kontinuerligt uppdatera “Summary of Resolutions”, d.v.s sammanfattning av beslut tagna vid SWEA Internationals styrelsemöten.

Uppdatering och arkivering av dokument sker löpande i samråd med styrelse och administration. Vidare skall hon vara sekreterarna i regionstyrelserna och lokalavdelningarna behjälplig i deras arbete samt vara tillgänglig för rådgivning.

Kvalifikationer

Den sökande bör ha ingående kännedom om SWEA Internationals organisation och verksamhet. SWEAs protokoll och övriga handlingar skrivs på engelska, varför sekreteraren måste ha utomordentligt goda kunskaper i det engelska språket.

Grundlig IT-kompetens är en förutsättning och Office, e-post, Dropbox och Gotomeeting är idag styrelsens arbetsverktyg.

Sekreteraren är en nyckelperson i vår organisation och vi söker en positiv SWEA-medlem som uppskattar att arbeta för en global organisation och vara ”spindeln i nätet”.

________________________________________

Alla utgifter, inkl. resor, i samband med uppdragen ersätts av SWEA International, medan själva posterna är oavlönade. Arbetsintyg utfärdas av SWEA International.

För detaljerad arbetsbeskrivning, var god kontakta SWEAs administration: office(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org