Network Menu

Kort beskrivning av kommittéuppdrag

swea_blomman_vit_bakgrund_10_2011-1024Här kan du läsa om SWEA Internationals olika kommittéer:

Finans | PR | Produkt | Kongress | Redaktion
Interkulterella stipendiet | Litteraturstipendiet
Paskell stipendiet | Årets Svenska Kvinna
Webbredaktionen | Valberedning


Finanskommittén

 • 3 medlemmar: sammankallande, SWEAs skattmästare och SWEAs fondförvaltare.
 • Bevakar och förvaltar investeringarna av SWEAs stipendiefonder
 • Stödjer styrelsen i finansiella ärenden
 • Granskar ansökningar om resebidrag och sammanställer förslag till beslut

PR-kommittén

 • 4-5 medlemmar med god kännedom om SWEA och erfarenhet inom PR, media, kommunikation eller grafisk design.
 • Strävar efter god PR för SWEA genom bra kvalitet på PR-material, pressmeddelanden samt genomförande av diverse PR-projekt
 • Samarbetar med SWEAs informationsenheter såsom SWEA-Nytt, Forum, Webbredaktionen samt ansvariga för sociala medierna
 • Kommer med kreativa idéer på nya PR-projekt samt nytt PR-material
 • Håller SWEAs pressrum uppdaterat (press.swea.org)

Produktkommittén

 • 3-5 medlemmar
 • Granskar avdelningar eller regioners ansökan om egen SWEA-produkt
 • Uppdaterar SWEA Internationals presentation av produkter (produkter.swea.org)

Kongresskommittén

 • Minst 3 medlemmar, sammankallande och två från arrangerande avdelning; dessutom ingår SWEAs administrativa chef
 • Planerar SWEAs världsmöte i samråd med arrangerande avdelning
 • Stödjer arrangerande avdelning vid planering, genomförande och efterarbete
 • Uppdaterar informationen på webbplatsen i samråd med arrangerande avdelning

Redaktionskommittén

 • 5-6 medlemmar: sammankallande, redaktör Forum, redaktör SWEA-Nytt, webbredaktör och annonsansvarig.
 • Samordnar SWEA Internationals externa och interna information via de olika kanaler vi använder.

Kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

 • Minst 3 medlemmar
 • Uppdaterar information på webbplatsen (interkult.swea.org)
 • Kontrollerar och sammanställer ansökningarna som tillställs juryn
 • Kontakt med stipendiaten
 • Medverkar vid utdelning

Kommittén för stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället

 • Minst 3 medlemmar
 • Uppdaterar information på webbplatsen (litstip.swea.org)
 • Kontrollerar och sammanställer ansökningarna som tillställs juryn
 • Kontakt med stipendiaten
 • Medverkar vid utdelning

Kommittén för Sigrid Paskell stipendium i scenkonsterna

 • Minst 3 medlemmar kunniga inom scenkonsterna; sång, dans, musik och teater.
 • Uppdaterar informationen på webbplatsen (paskell.swea.org)
 • Söker aktivt kandidater för stipendiet
 • Uppmanar avdelningar och enskilda Sweor att föreslå kandidater
 • Kontrollerar de nominerade som sedan tillställs juryn
 • Kontakt med stipendiaten
 • Medverkar vid utdelningen

Kommittén för Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

 • Minst 3 medlemmar
 • Uppdaterar informationen på webbplatsen (ask.swea.org)
 • Uppmanar avdelningar och Sweor att nominera kandidat
 • Kontrollerar de nominerade som sedan tillställs juryn
 • Kontakt med utsedd ÅSKa
 • Medverkar vid utdelningen

Webbredaktionen

 • Minst 10 medlemmar med olika ansvarsområden; webbredaktör, IT-expert, lokalstöd, funktionsstöd, journalist, bildredaktör, sociala media och anslagstavlan
 • Arbetar med innehåll och teknik på SWEAs internationella webbplats
 • Stöttar avdelningarnas webbansvariga
 • Stöttar SWEA Internationals kommittéer och arbetsgrupper med innehåll på respektive webbplatser

Valberedning

 • 5 medlemmar: sammankallande, f.d. ordförande, två medlemmar och en styrelserepresentant. I valberedningen måste det finnas representanter från Europa, Asien och Nordamerika.
 • Bevakar med hjälp av ständig kontakt hur styrelseledamöter och kommittémedlemmar fungerar i sina respektive roller
 • Söker aktivt under hela året tänkbara kandidater till de olika uppdragen
 • Föreslår årsmötet kandidater till samtliga poster