Network Menu

SWEA Internationals vice ordförande Annette Åsberg och sekreterare Johanna Davis försöker få online möjligheten fungera under årsmötet 2014.

Även SWEA har Thanksgiving

SWEA-arbetet är som ett gemensamt pussel som många Sweor byggt på före dig. Att visa tacksamhet för deras arbete som lagt grunden till ditt eget är en självklarhet! Thanksgiving betyder också att visa tacksamhet för allt fantastiskt arbete inom SWEA.

Fortsätt läsa