År: 2005

Årets Svenska Kvinna 2005

Dr. Ingrid le Roux var utsedd av SWEA International som Årets Svenska Kvinna 2005 för sitt långsiktiga och tålmodiga arbete i Kapstadens slum, för att ge utsatta människor möjligheter till ett värdigt liv.