Månad: april 2012

Mottagare 2012

Doktoranden Annelie Schlaug tilldelas 20\12s Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer. Det gör hon för sin forskning och avhandlingen ”Peacebuilding as Spacemaking”.

Mottagare 2012

Det är med stor glädje som SWEA International under årsmötet i New York har utnämnt Dominic Matthew Hinde till litteraturstipendiat 2012. Svensk miljöretorik i fokus för årets litteraturstipendiat SWEAs stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2012 tilldelas Dominic Matthew Hinde för hans avhandling “The Rhetoric of the Environment in Sweden.” Hinde bedriver […]

Mottagare 2012

Ung operasångerska, Sanna Gibbs, får Sigrid Paskell-stipendiet 2012.

Årets Svenska Kvinna 2012

Filippa Knutsson får utmärkelsen för sitt framstående entreprenörskap som bidragit till svensk klädindustris utveckling, spritt goodwill för svensk design och företagsamhet både i Sverige och utomlands.