Månad: april 2013

Mottagare 2013

Kristina Henricson Briggs får SWEA Internationals stipendium för interkulturella relationer 2013. I sin avhandling undersöker hon hur entreprenörskap används inom biståndsarbetet och vilka relationer som skapas mellan Sverige som biståndsgivare och mottagande afrikanska länder.

Mottagare 2013

Emily Slawski är en synnerligen målmedveten ung dansös som trots sin ungdom redan hittat sin väg till teknisk mognad och rörelsekvalitet.