Månad: april 2014

Mottagare 2014

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2014 har tilldelats David Persson.

Mottagare 2014

SWEA International tilldelar Olof Mårtensson Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna 2014

Mottagare 2014

Emma Lundgren Jörum får SWEA Internationals stipendium för interkulturella relationer 2014.