Månad: april 2014

Mottagare 2014

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2014 har tilldelats David Persson.