Månad: maj 2015

Mottagare 2015

Anna Lorentzon får SWEA Internationals stipendium för interkulturella relationer 2015.

Mottagare 2015

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2015 har tilldelats Marta Stasiak-Górna.

Mottagare 2015

SWEA International tilldelar Lana Anikina Suran Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna 2015

Pilotundersökningen ”Barn utomlands & Svenska språket” (BUS) avslutad

Under SWEAs världsmöte i Bologna 2013, hölls en workshop för Sweor som sammanfattades i en rapport (Normén & Bravo Granström 2013). Denna visade att föräldrar med svensk anknytning som bor utomlands ofta tycker att det är svårt att lära sina egna barn svenska. Med stöd av dessa observationer kommer en kartläggning av svenska bland familjer utomlands genomföras. Denna kartläggning […]