Network Menu

Årets Svenska Kvinna och stipendiater 2015

SWEA International har utnämnt Årets Svenska Kvinna och tre stipendiater 2015

SWEA International har vid sitt årsmöte utsett 2015 års stipendiater som får vardera USD 10.000 (ca SEK 85.000) samt Årets Svenska Kvinna 2015.

  • Årets Svenska Kvinna 2015 är Petra Wadström, uppfinnare, designer och entreprenör
  • Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna 2015 tilldelas pianisten Lana Anikina Suran
  • SWEAs Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2015 tilldelas Marta Stasiak-Górna
  • Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2015 tilldelas Anna Lorentzon

Utmärkelsen Årets Svenska Kvinna och SWEAs tre stipendier kommer att delas ut vid Sverigemiddagen i Malmö torsdagen den 13 augusti. Läs mer här: http://sommar.swea.org/


Årets Svenska Kvinna 2015:
Petra Wadström, uppfinnare, designer och entreprenör

Petra WadströmPetra Wadström växte upp utanför Stockholm i en natur och konstintresserad familj där hon tidigt fick lära sig tänka och skapa kreativt. Som konstnär har hon arbetat mycket med återvunnet material och vidareutvecklat praktiska geniala uppfinningar som har uppmärksammats både i Sverige och utomlands.

Genom hennes mest kända uppfinning, “Solvatten”, har många områden i utvecklingsländer fått tillgång till rent dricksvatten. Med hjälp av solens energi renas förorenat vatten miljövänligt i en bärbar, tvådelad behållare som höjer vattnets temperatur och därmed dödar bakterier, virus och parasiter. Speciellt gynnas kvinnor av hennes uppfinning, eftersom det oftast är de som ansvarar för hushållet i dessa delar av världen. ”Solvatten” är billig och enkel att använda och Petras önskan var just att skapa ett verktyg som kvinnor kan använda på egen hand.

Juryn anser att Petra Wadströms enastående kreativitet och filantropiska uppfinningsrikedom gör henne till ett strålande exempel på en svensk internationell kvinna.

Mer information om Petra:


Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna 2015:
Lana Anikina Suran, pianist

Lana Anikina SuranLana Anikina Suran har sedan unga år lovordats för sin felfria teknik och sin karisma och anses vara en av de främsta pianisterna i sin generation. Hon har uppträtt i flera av de mest berömda konserthusen runt om i världen.

Lana musicerar med ett eget och personligt uttryck. Med sin teknik och vackra klang skapar hon poesi och musikaliskt drama. Hon förmedlar detta på ett nyanserat sätt utan stora gester till sin publik. Själfullt, uttrycksfullt och tekniskt mycket drivet. Lana musicerar med innehåll och känsla – inte med yta.

Lana Suran är född 1992 och har varit aktiv som solist och inom kammarmusik sedan fem års ålder. Hon började sina studier på Musikskolan Lilla Akademien i Stockholm 1999-2009 och studerar nu vid New England Conservatory of Music i Boston. Hon har den senaste tiden givit konserter i Paris (Frankrike), Boston (USA), Schiermonnikoog (Nederländerna) och London (U.K.).

Mer information om Lana Suran


SWEAs Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2015:
Marta Stasiak-Górna

Marta Stasiak-GórnaMarta Stasiak-Górna pratar och skriver flytande svenska trots att hon växte upp i en liten stad i översta Schlesien. Hon är nu doktorand och forskare vid Institutionen för svenska språket och litteraturen på Jagellonska universitetet i Krakow. Jämsides med sina studier upprätthåller hon en adjunktstjänst i svenska vid samma universitet.

Marta Stasiak-Górna avhandlingstema är Talspråk som en indikation på översättarstil – en svensk-polsk studie. Marta studerar talspråksmarkörer i modern svensk prosa och undersöker hur de översätts till polska. Litterärt talspråk bör vid översättning anpassas till de normer och den status talspråk har i målspråket. Vid kartläggningen av de strategier som kommer till användning, analyserar Marta deras inbördes vikt.

Hennes forskning kommer att vara av stor betydelse både för översättarutbildningen och utvecklingen av svenskundervisningen i Polen och för översättningsvetenskapen i sin helhet.

Mer information om Marta:


Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2015:
Anna Lorentzon

Anna LorentzonI en alltmer internationaliserad värld är viljan att förstå och acceptera de värden som ligger i en kulturell mångfald nödvändig och kritisk. Kan undervisning i skolan som inkluderar och stöder internationella kontakter, utbildningsutbyten och praktik utomlands bidraga positivt till denna förståelse? Är individuella elever i yrkesförberedande program mindre benägna att deltaga i sådana internationella aktiviteter och i så fall hur motverkar man denna trend?

Anna Lorentzon tilldelas stipendiet för att genomföra en jämförande studie av personlighets- och identitetsutveckling hos gymnasieelever i yrkesutbildning i Sverige och Wales när dessa ungdomar ges tillfälle att deltaga i internationella aktiviteter i avsikt att stärka deras globala identitet och därmed öka deras förståelse och uppskattning av kulturell mångfald. Resultatet av denna studie skall förhoppningsvis informera och inspirera lärare att fördjupa undervisningen i interkulturella relationer.

Anna Lorentzon är förstelärare och adjunkt i svenska och franska vid Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan. Vid sidan av sitt heltidsarbete studerar Anna på en Masters i Barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst, Trollhättan.