Network Menu

Grattis, Agneta Nilsson!

Agneta Nilsson; Foto: Kerstin Alm5 mars 2015

Agneta Nilsson, SWEAs grundare och Chairman Emeritus gratuleras på 75-årsdagen av SWEA International och alla 74 avdelningar och 7 500 medlemmar utspridda över hela världen.

Det var 1979 som Agneta fick idén om att starta en organisation, för svenska och svensktalade kvinnor, med syfte att främja svensk kultur och bevarandet av våra svenska traditioner, vår historia och vårt svenska språk. Från en avdelning i Los Angeles har vi under 36 år utvecklats till en världsvid organisation med 74 avdelningar i 33 länder. 7 500 kvinnor har valt att ansluta sig till SWEA och vi välkomnar gärna fler.

Tack Agneta för din idé, den lever vidare.