Månad: november 2016

Pilotundersökningen

Ny SWEA-studie av användandet av svenska i familjer utomlands Av Lena Normén-Younger och Anna Lund SWEA BUS-projektet har funnits sedan 2012. Huvudsyftet är att stödja våra Sweor som har barn hemma och som arbetar med att föra svenskan vidare till sina barn. Ett annat delsyfte som har funnits med redan sedan början är att få […]

Resultaten från Pilotstudien

Ny SWEA-studie av användandet av svenska i familjer utomlands   Av Lena Normén-Younger och Anna Lund SWEA BUS-projektet har funnits sedan 2012. Huvudsyftet är att stödja våra Sweor som har barn hemma och som arbetar med att föra svenskan vidare till sina barn. Ett annat delsyfte som har funnits med redan sedan början är att […]

SWEA BUS lokalt

Vid regionmötet i VAME presenterades SWEA BUS och mottagandet och entusiasmen var fantastisk. Nu vill vi bygga på den energin och utmana alla avdelningar att plocka fram något som de vill jobba med för målgruppen barn och ungdommar under 2017. Det kan vara så enkelt att fixa ett pyssel för vår hemsida. Gärna med tips […]

Nominering 2017 för Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna

2017 års stipendium avser dans SWEA International inbjuder alla medlemmar och avdelningar att skicka in förslag på kandidater till Sigrid Paskells stipendium. Den föreslagna kandidaten får inte vara en Swea eller nära anhörig till en medlem i SWEA. [vfb id=3]