Network Menu

IO och vice-IO sökes

SWEA blomma med logganSWEA International söker Internationell Ordförande och Vice Ordförande för mandatperioden 1 januari 2018 – 31 december 2019

Har du …

  • lätt för att leda och samarbeta?
  • ett öppet och glatt sinnelag?
  • god förmåga att lyssna och se till väsentligheter?
  • erfarenhet av att ha många bollar i luften och kan hantera stress?
  • upplevt minst ett stort internationellt SWEA-möte?
  • SWEA-erfarenhet?
  • tid och energi?

Arbetsbeskrivning

Uppdragen som ordförande och vice ordförande är på två år med möjlighet till omval för ytterligare en mandatperiod. Båda posterna är obetalda heltidsuppdrag men kostnader förenade med uppdragen ersätts.

Ordförande innebär att som verkställande ledamot i nära samarbete med styrelsen, sekreteraren, skattmästaren, juridiska rådgivaren, kommittéerna och administrationen, ytterst hålla i SWEAs totala verksamhet.

Vice Ordförande bistår ordföranden och träder vid behov i hennes ställe. För uppdraget krävs god kännedom om SWEA och dess styrdokument.

Ordförande och vice ordförande utgör tillsammans med de sju regionordförandeposterna SWEA Internationals styrelse. Uppdragen ger värdefulla meriter inför framtida aktiviteter och nya arbetsuppgifter. Sökande bör ha varit ordförande i en SWEA-avdelning och ha deltagit i minst ett internationellt styrelsemöte/världsmöte och ett regionmöte. Uppdragen kräver mycket goda färdigheter i såväl tal som skrift i svenska och engelska.

Ansökan tillsammans med CV skall vara SWEAs Administration tillhanda via e-post (office(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org) med kopia till valberedningen (valberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org) snarast, den 15 september för ordförandeposten och den 7 november 2017 för vice ordförandeposten.

SWEA Internationals ordförande, Christina Hallmert (president(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org), berättar gärna mer om uppdragen.

Hör av dig till Valberedningen för mer information. Känner du någon som det här ovan stämmer in på, så hör av dig till Valberedningen (valberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org), som varmt välkomnar alla tips.

Rose-Marie Wiberg, Marbella (sammankallande)
Margaret Sikkens Ahlquist, Holland
Åsa-Lena Lööf, South Florida