Network Menu

Redaktör och layoutansvarig Forum

notebook-2637726_1280

Public Domain via Pixabay

SWEA söker en ny redaktör och layoutansvarig för Forum.

Är du, eller har varit redaktör för ett SWEA-blad eller tidning inom eller utanför SWEA?

Har du intresse för layout, grafisk design och texter? Vill du vara med och prägla SWEA Internationals framtida kommunikation?

Då är du den vi söker för uppdraget som redaktör och layoutansvarig för SWEA Internationals tidning Forum. Uppdraget kan även delas upp på två personer.

Som redaktör för Forum arbetar du i en global kommitté med möjlighet att skapa din egen arbetsgrupp i samarbete med SWEA Internationals styrelse och övriga kommittémedlemmar.

För ansökan eller frågor kontakta Christina Hallmert, SWEA internationals ordförande: president(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org


Information om Forum: