Network Menu

Även SWEA har Thanksgiving

Inlagd: 29 november 2017

Det var Thanksgiving nyligen i USA, en högtid som jag aldrig haft förmånen att fira eftersom jag bor i Europa. Dock är förstås tanken på inget sätt ny, tvärtom brukar jag ofta stanna upp och reflektera över hur mycket jag har att vara tacksam och glad för i livet och värdesätta det.

I SWEA arbetar vi ideellt, något som förhållandevis väger dubbelt mot ett arbete där man kompenseras ekonomiskt. Det betyder att vi många gånger gör det när vi kommit hem från jobbet och i stället skulle kunna tänka helt på oss själva, vår familj eller våra vänner. Anledningen är att vi känner oss som del i ett sammanhang som ger oss bekräftelse och att vi tror på de syften och värderingar som SWEA symboliserar, d.v.s. främjandet av svensk kultur och en svensktalande, kvinnlig gemenskap.

Personerna som lagt ner sin tid i SWEA är otaliga. Du som läser är säkert en av dem.

En av många Sweor som SWEA har att tacka för vad det är idag är Annette Åsberg, idag avdelningsordförande i Orange County. Annette har suttit i den internationella styrelsen, först som regionordförande och sen som vice internationell ordförande. Under de här åren flyttades vår webbplats till WordPress och de gamla kanslisidorna kunde inte längre användas. Plötsligt stod vi utan riktlinjer och arbetsbeskrivningar. Annette tog på sig ett stort projekt med att uppdatera gamla dokument och lägga upp dessa på Interninfo, sidor som skapats för att våra styrelser och kommittéer ska ha så mycket verktyg som möjligt till hands på ett lättåtkomligt sätt.

Idag har Interninfo tagit ännu ett steg framåt och anpassats till ny teknik och nya möjligheter, tack vare vår webbredaktör Vicki Almstrum, som hittat innovativa metoder och lagt ner mycket av sin tid på att uppdatera sidorna.

Jag brukar likna SWEA vid ett pussel, där alla bitar är lika viktiga. Det betyder att den heltidsarbetande Swean som med nöd och näppe lyckas uppdatera den lokala webbplatsen en gång i månaden är lika viktig för SWEA som personen som har SWEA som sin heltidssyssla. Vi kommer inte vidare utan bådas arbete och det ena bygger på det andra.

Vi får nya styrelser och kommittémedlemmar och att lämna sitt uppdrag i SWEA kan kännas tomt. Låt oss tänka på att anledningen till att vi kunnat lägga våra bitar i pusslet är för att våra företrädare berett vägen för oss. Så när jag är färdig med mitt arbete kommer någon annan att ta vid och jag ska vara glad över att ha bidragit till att bygga det där pusslet.

Christina

SWEA Internationals vice ordförande Annette Åsberg och sekreterare Johanna Davis försöker få online möjligheten fungera under årsmötet 2014.

Annette Åsberg och Johanna Davis försöker få online möjligheten fungera under årsmötet 2014; Foto: Tina O’Malley

Pia Wennerth och Annette Åsberg planerar ändringar; Foto: Vicki Almstrum

Pia Wennerth och Annette Åsberg planerar ändringar till SWEAs webbplatser; Foto: Vicki Almstrum