Network Menu

Webbredaktionen söker medarbetare

Close-up of spiderweb; Foto: Sylvia Duckworth [Geograph Britain; CC-by-SA 2.0]

Close-up of spiderweb; Foto: Sylvia Duckworth [License: CC-by-SA 2.0 via Geograph Britain]

Att jobba i SWEA Internationals webbredaktion är spännande, givande och roligt. Webbredaktionens uppgifter omfattar både innehållet på SWEA Internationals webbplats (skriva, infoga, uppdatera artiklar, intervjuar, pressmeddelande, rapporter, m.m.) och tekniska aspekter.

Vi letar efter flera personer som vill bidra som en del av webbredaktionen. Uppgifterna omfattar specifika ansvarsområden. Vi skulle gärna ha minst två medarbetare i varje roll så de kan bolla idéer och dela på uppgifter.

Dagens webbredaktion omfattar följande funktioner:

 • Webbredaktör med huvudansvar för teknik — koordinerar arbetet med de tekniska aspekter av SWEAs elektroniska tjänster
 • Webbredaktör med huvudansvar för information – jobbar sida vid sida med webbredaktör med huvudansvar för teknik; hjälper SWEA International få in rätt information på rätt plats i god tid
 • IT-experter – individer som gräver under “ytan” och hjälper lösa tekniska problem, samt kartlägger framtida steg för SWEAs elektroniska tjänster
 • Lokalstöd – ger direkt stöd till webbansvariga hos alla avdelningar och utvecklar beskrivningar till hjälp för webbansvariga
 • Funktionsstöd — ger direkt stöd till vissa kommittéer/grupper inom SWEA
 • Journalister – duktiga skribenter som en del av SWEAs “journalist pool”; skriver artiklar till både webben och SWEA Forum (minst en artikel/intervju per månad per journalist)
 • Bildredaktör – jobbar med webbredaktörerna, journalisterna, och kommittéer (t ex PR) för att utveckla procedurer, anpassa bilder, och bygga SWEAs bildarkiv
 • Sociala medier – vägleder SWEA International i uppbyggning av resurser inom sociala medier, samt utvecklar lämpliga riktlinjer
 • Anslagstavlan — tar emot annonser från Sweor till SWEA Internationals anslagstavla; lägger upp och administrerar tjänsten

För närvarande söker vi personer som kan bidra i flera av dessa områden.

Bland våra generella förväntningar är följande:

 • Svara på e-post inom en 24 timmars period
 • Kommunicera regelbundet (några ggr / vecka) med webbredaktören
 • Vidarebefordra eventuella större frågor till webbredaktören inom 48 timmar
 • Håll sig uppdaterad och följa webbredaktionens rekommendationer
 • Följa SWEAs regler
 • Medverka på webbredaktionens möten
 • Hålla en professionell och positiv attityd

Om du är intresserad, hör av dig till SWEAs webbredaktör, Vicki Almstrum, webmaster(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org. Skicka gärna med ditt C.V. och en beskriving av de områden som intressar dig.