Network Menu

Regionordförande 2018–2020

SWEA Glob med sloganResultat av SWEA Internationals val av sju regionordförande för perioden 1 maj 2018 – 30 april 2020

VAME — Suzanne Southard, SWEA Arizona (nyval 2 år)
MAME — Anna Bergström, SWEA Denver (omval 2 år)
OAME — Camilla Trier Mörch, SWEA New Jersey (nyval 2 år)
VEMA — Eva Kars, SWEA Holland (nyval 2 år)
MEMA — Eva Gram Toft, SWEA Luxemburg (omval 2 år)
OEMA — Anette Rydén, SWEA Athens (nyval 2 år)
ASIEN — Anna Centerman, SWEA Beijing (omval 2 år)

Valdeltagandet var det största någonsin, 92 -100%. Vi hade minst två kandidater i fem av regionerna, vilket visar ett stort intresse för regionordförandeposterna.

Vi gratulerar samtliga nyvalda och omvalda regionordförande och önskar alla varmt välkomna som regionernas representanter i SWEA Internationals styrelse för mandatperioden 1 maj 2018 – 30 april 2020.