Network Menu

SWEAs valberedning söker … dig?

Är du intresserad av ett internationellt uppdrag inom SWEA?

kommunicera-pilar-roteraAv de 7.000 SWEA-medlemmar, som idag finns i någon av våra avdelningar runt om i världen, utses årligen ett antal Sweor till internationella uppdrag.

Det är styrelsen som utser kommittémedlemmar och totalt är det ett 50-tal personer som engageras. Uppdragen är tidsbegränsade för att inte göra det för betungande och det är därför viktigt att vi hela tiden fyller på med nya Sweor. Läs mer om vad uppdragen innebär.

Förutom uppdrag som internationell kommittémedlem kan de som är intresserade, och har erfarenhet från styrelseuppdrag i någon avdelning, anmäla sitt intresse för internationellt styrelseuppdrag. Vår styrelse består av ordförande, vice ordförande och sju regionordförande. Dessa väljs av avdelningarna enligt våra stadgar. Dessutom utser styrelsen en sekreterare och en skattmästare. För information om styrelseuppdrag, se SWEA Internationals Stadgar (ligger under SWEA Interninfo; ta kontakt med din avdelningsordförande för åtkomst till Interninfo webbplatsen.)

Alla uppdrag inom SWEA bygger på frivillighet och ingen ekonomisk ersättning utbetalas. Det vi däremot kan erbjuda är ett roligt och berikande internationellt uppdrag som ger dig erfarenhet och ett utökat kontaktnät.

Låter det här som något du skulle vara intresserad av? Berätta det i så fall för oss. SWEA Internationals valberedning är verksam hela året och vi söker konstant efter Sweor som kan tänka sig ett uppdrag inom vår internationella organisation.

Klicka här för att fylla i din intresseanmälan som inte förbinder dig på något sätt. Vi hör av oss!

SWEA Internationals valberedning

  • Rose-Marie Wiberg, SWEA Marbella, Sammankallande
  • Margaret Sikkens Ahlquist, SWEA Holland
  • Åsa-Lena Lööf, SWEA South Florida
  • Eva Kars, SWEA Holland, Styrelselänk

e-post: valberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org