Network Menu

Valberedningen

Det är SWEA Internationals styrelse som utser kommittémedlemmar och totalt är det ett 50-tal personer som engageras. Uppdragen är tidsbegränsade för att inte göra det för betungande och det är därför viktigt att vi hela tiden fyller på med nya Sweor.

Vi kommer att annonsera här när det är dags att anmäla intresse. Du kan läsa här om vad kommitté-uppdragen innebär.

Alla uppdrag inom SWEA bygger på frivillighet och ingen ekonomisk ersättning utbetalas. Det vi däremot kan erbjuda är ett roligt och berikande internationellt uppdrag som ger dig erfarenhet och ett utökat kontaktnät.

Frågor? Du kan ta kontakt med valberedningen via e-post: valberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

SWEAs valberedning för 2018-2019 består av:

Rose-Marie Wiberg, SWEA Marbella, Sammankallande
Margaret Sikkens Ahlquist, SWEA Holland, Europa
Åsa-Lena Lööf, SWEA South Florida, Nordamerika
Eva Kars, SWEA Holland, Styrelselänk

Kommunicera pilar

Av de 7.000 SWEA-medlemmar, som idag finns i någon av våra avdelningar runt om i världen, utses årligen ett antal Sweor till internationella uppdrag.