Månad: mars 2019

Mottagare 2019

Somita Sabeti utsågs till mottagare av SWEA Internationals Interkulturella Stipendium för 2019 för hennes forskning kring identitetsfrågor och interkulturell förståelse.

Årets Svenska Kvinna 2019

Pressmeddelande: SWEA Internationals utser Årets Svenska Kvinna 2019 / Press release: SWEA Internationals recognizes Swedish Woman of the Year for 2019

Stipendiat 2019 — Scenkonsterna

Pressmeddelande: Mottagare av Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna 2019 / Press Release: 2019 recipient of the Sigrid Paskell Scholarship within the Performing Arts

Mottagare 2019

Cellisten Daniel Thorell har utsetts till SWEA Internationals mottagare av Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna för 2019, för sin scennärvaro och sitt mogna framförande.

Interkulturella stipendiet 2019

Pressmeddelande: Mottagare av Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2019 / Press release: 2019 recipient of the Agneta and Gunnar Nilsson Scholarship for Research in Intercultural Relations

Årets Svenska Kvinna 2019

Vid SWEA Internationals årsmöte i Bangkok utsågs Greta Thunberg är SWEA Internationals Årets Svenska Kvinna 2019. Hon har blivit en symbol för den yngre generationens miljöengagemang världen över.

Stipendiat 2019 — Litteratur

Pressmeddelande: Mottagare av SWEA Internationals Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2019 / Press Release: 2019 recipient of SWEA Internationals Scholarship for Research in the Swedish Language, Literature, and Society