Månad: april 2020

Årets Svenska Kvinna 2020

Pressmeddelande: SWEA Internationals utser Årets Svenska Kvinna 2020 / Press release: SWEA Internationals recognizes Swedish Woman of the Year for 2020

Stipendiat 2020 — Litteratur

Pressmeddelande: Mottagare av SWEA Internationals Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2020 / Press Release: 2020 recipient of SWEA Internationals Scholarship for Research in the Swedish Language, Literature, and Society

Interkulturella stipendiet 2020

Pressmeddelande: Mottagare av Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2020 / Press release: 2020 recipient of the Agneta and Gunnar Nilsson Scholarship for Research in Intercultural Relations

Stipendiat 2020 — Scenkonsterna

Pressmeddelande: Mottagare av Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna 2020 / Press Release: 2020 recipient of the Sigrid Paskell Scholarship within the Performing Arts

Årets Svenska Kvinna 2020

SWEA International har utsett Pia Sundhage till Årets Svenska Kvinna 2020. Genom sin karriär har Pia satt Sverige på världskartan, givit damfotbollen ett ansikte och starkt bidragit till det ökade intresset för denna sport.

Mottagare 2020

SWEA Internationals Sigrid Paskells Stipendium i scenkonsterna för 2020 går till Jessica Elevant, en ung och lovande sopran. Elevant tilldelas 10 000 USD för sin talang inom opera och konsertsång.

Mottagare 2020

Kristoffer Lieng är mottagare av 2020 års Interkulturella Stipendium. Han tilldelas 10 000 USD för sin forskning i tvåspråkighet.