Månad: september 2020

Kommittén för Paskells stipendium

Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna har blivit ett avstamp för många unga lovande artister. Här delar Paskell-kommitténs sammankallande, Katarina Agorelius, en glimt av var fyra tidigare mottagare står idag i karriären och vad stipendiet har betytt för dem.