Network Menu

SWEA minns Louise Enhörning

SWEA minns Louise Enhörning

Louise Enhörning

Louise Enhörning

Louise Enhörning med Kerstin Mayberry

Louise Enhörning med Kerstin Mayberry

Louise Enhörning, 1934 – 2019
SWEA International Ordförande 1988-1990

Ännu en av SWEA Internationals stjärnor har slocknat. Louise Enhörning, SWEAs tredje internationella ordförande, gick bort den 19 december 2019 i Toronto, Kanada. Louise var tidigt en aktiv medlem i SWEA och en av grundarna till lokalföreningen i Toronto 1982, den första avdelningen utanför USA. PR och Program blev hennes specialitet inom styrelsen, innan hon blev ordförande i SWEA Toronto 1983-1985.

Den snabbt växande lokalföreningen sköttes med glans av en inspirerad styrelse. Louise visade att man kunde klara ett hem med fyra barn, en make som läkare med privat praktik vid sidan av ett omfattande forskningsuppdrag, och ändå ha tid med sina egna intressen, konst, översättningar och språkundervisning. SWEA-i guld-klipptLouise utformade SWEA-nålen, som symboliskt är gjord av en enda obruten guldtråd. Hon skrev en text om SWEA till melodin ”Flickorna i Småland”, en sång som sjungs vid alla stora SWEA fester (se swealand.swea.org/sangen-till-swea/).

År 1988 flyttade familjen Enhörning till Buffalo i staten New York, och Louise valdes till SWEAs Internationella ordförande. I nära tre år sköttes både ordförandeskap och kontorsarbete av Louise från kust till kust per telefon, då det inte fanns e-mail eller fast anställd exekutiv sekreterare. Allt klarades med elegans och kunnighet, en inspiration för oss alla.

I alla år var Louise ett stöd och en förebild, plikttrogen och elegant, vän, världsmedborgare och SVENSKA.

Tack för allt du lärde och visade oss, VILA I FRID!

Ontario januari 2020
Kerstin Mayberry
SWEA International Ordförande 1990-1993

SWEA-ISM-1983

SWEAs internationella styrelsemöte i Los Angeles, 1983: SWEA Internationals första styrelse,  (se arkiv.swea.org/1983/sweas-ism-1983/)

Fem-IOs-Louise-Vanja-Agneta-KerstinM-Gunilla

SWEAs internationella styrelsemöte i Fort Lauderdale, 1994 — fem IOs: Louise Enhörning, Vanja Haley, Agneta Nilsson, Kerstin Mayberry, Gunilla Possenius

Fem IOs: Vanja Haley, Louise Enhörning, Christina Moliteus, Agneta Nilsson, Åsa Lena Löof; Foto: Kerstin Alm

VM2009 i Washington DC — fem IOs: Vanja Haley, Louise Enhörning, Christina Moliteus, Agneta Nilsson, Åsa Lena Löof
Foto: Kerstin Alm

Fem IOs; Foto: Anna Gustafson Bril

Världsmöte 2015 i Scottsdale AZ USA — fem IOs: Louise Enhörning, Vanja Haley, Agneta Nilsson, Margaret Sikkens Ahlquist, Christina Moliteus
Foto: Anna Gustafson Bril