Network Menu

Donationer till Amitié: Vi nådde målet!

Tillsammans har vi nått målet!

Mål den 30 november 2021: USD 35000

Resultat den 30 november 2021: USD 35000

Hurra, hurra! Ett stort tack till alla som bidragit, både avdelningar och privatpersoner.

Den 5 december sker överlämnandet av denna fantastiska donation till Institut Suédois och dess chef Ewa Kumlin i Paris med Kronprinsessan Victoria och SWEAs internationella ordförande på plats.

Donationen kommer att användas till produktionen av en bok om Svenska Institutet i Paris historia i år när kulturhuset firar 50-årsjubileum.

Detta är den största donation som SWEA någonsin gjort! Och vi gjorde det tillsammans!

Läs om donationsprojektet >>>

TACK

till alla Sweor och avdelningar
som har donerat!

Status

30 november 2021

SWEA-Amitié (donationsprojekt 2021)