Network Menu

Utlandssvenskarnas parlament

Den 31 augusti är det dags för Utlandssvenskarnas parlament. Det är utlandssvenskarnas främsta påverkansforum och arrangeras av Svenskar i Världen. Här samlas utlandssvenskar för att tillsammans med experter och representanter från samtliga riksdagspartier diskutera lösningar på de utmaningar som utlandssvenskarna har i förhållande till svenska regelverk och attityder. Årets parlament, som är det åttonde i ordningen, blir en viktig upptakt till valåret för de uppskattningsvis 660 000 svenskar som bor utomlands, varav drygt 170 000 är röstberättigade.

Det blir en helspäckad dag med panelsamtal, behandling av sakfrågor, samtal med politiker och mycket mer. Under dagen är alla välkomna, men för att delta i arbetsgrupperna där samtliga resolutioner kommer att behandlas behöver du vara medlem. Som SWEA-medlem har du 20 procent rabatt på medlemskap i Svenskar i Världen.

Utlandssvenskarnas parlament är i år digitalt och kommer att sändas live.

Varmt välkommen du också!

utlandssvenskarnas-parlament