Network Menu

SWEA väljer regionordförande

SWEAs sju regioner söker Ordförande för perioden 1 maj 2022 – 30 april 2024

Vill du bli en av våra sju regionordförande?

En roll som innebär att du som ordförande i regionstyrelsen också blir en av SWEA Internationals styrelseledamöter. För uppdraget måste du ha varit avdelningsordförande i minst ett år och deltagit i minst ett regionmöte. Du ska deltaga i SWEA Internationals styrelsemöten en till två gånger per månad och dessutom organisera regionstyrelsens möten och arbete. Du ska också närvara vid regionmötet, internationella årsmötet, världsmötet och SWEA Internationals stipendieutdelningar.

Du som söker ska ha:

  • Erfarenhet av att leda
  • Lätt för att kommunicera och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
  • God kännedom om SWEA och våra stadgar

Respektive regional valberedning kommer att skicka ut mer information till alla avdelningar inom kort och ansökan ska vara dem tillhanda senast den 15 november 2021.

För ev. frågor kontakta SWEA Internationals valberedning på valberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

SWEA Annons om Regionordförande 2022-2024

Vill du bli en av våra sju regionordförande?
Mer info på swea.org eller e-postadress valberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org