BUSa 2021 widget

Årets BUSa 2021: Lena Normén-Younger

Årets BUSa 2021 tilldelas

Lena Normén-Younger, SWEA Vancouver

För hennes insatser att stödja svenska språket och kulturen utomlands.

Årets BUSa 2021 tilldelas Lena Normén-Younger, SWEA Vancouver, grundare av den ideella organisationen SMUL, en plattform för utlandssvenskar som är intresserade av svenska språket och flerspråkighet.

Vad som startade som ett projekt inom SWEA har vuxit till en stor organisation, Association of Swedish Beyond Borders — Svenska som Modersmål Utomlands, med huvudsakliga verktyg såsom webbsida med SMUL-bloggen, SMUL-akademin (distansstudier i svenska för barn och ungdomar) samt grupper på sociala medier.

Lena kommer ursprungligen från Värmland, men bor sedan många år i Vancouver, Kanada med sin familj. Hon har med stort engagemang och målmedvetenhet byggt upp SMUL med syftet att stödja svensktalande barn att använda, utveckla och bevara det svenska språket och kulturen. Lena är en eldsjäl som brinner för det svenska språket och vår kultur och har genom sitt arbete med SMUL bidragit till fortlevnaden av både språket och kulturen i världen.

SMUL, som Lena grundade 2012, arbetar primärt med att stärka svenskan hemma i familjen, men arbetar i ökande grad också med att främja och skapa olika utbildningsalternativ i kompletterande svenska som på sikt och med andra utbildningstjänster kan leda till behörighet att läsa på universitet i Sverige. Den 28 maj 2020 blev SMUL registrerad i British Columbia i Kanada som ideell förening, s.k. not-for-profit, under det engelska namnet Association of Swedish Beyond Borders – SMUL. SMUL-akademin är just nu inne på sin femte omgång med kurser. Under läsåret 2020-2021 studerar 280 elever i åldrarna 5-16 år kompletterande svenska, svensk geografi och svensk historia på skolan.

Som de flesta andra svenska skolföreningar utomlands är SMUL-akademin ett slags föräldrakooperativ med ett aktivt samarbete mellan avlönade lärare och föräldrar med barn på skolan. Den fungerar som ett alternativ för de barn som saknar en svensk skola på sin ort eller inte har tid att pendla till den skola som finns/gå på de tider som erbjuds.

Reflektioner från Lena ang. SWEA BUS och SMUL

Det värmer verkligen mitt hjärta att bli årets BUSa, jag känner mig oerhört rörd och tacksam över utmärkelsen. Jag vill även passa på att säga tack till alla de som nominerade mig, och de som har arbetat i SWEA BUS, både med och utan mig.

De åren som jag var med i SWEA BUS var viktiga för mig på ett personligt plan. Jag lärde mig inte bara om flerspråkighet och svenska, utan även en hel del om mig som själv som människa och förälder. Det var där jag hittade min filosofi runt min egen svenska, förstod varför jag ville att mina barn skulle lära sig mitt språk och hittade min röst.

Det budskap jag fortfarande vill föra ut är att flerspråkighet inte alltid är en enkel sak, men en värdefull egenskap som öppnar nyckeln till vår egen identitet. Vi lever i en värld i förändring som blir allt mer globaliserad, och ändå vet vi att svenskan ryms inom en individ tillsammans med flera andra språk och nationaliteter, och ger oss en tydligare identitet och upplevelse av vilka vi är som individer.

SWEA BUS var språngbrädan för SMUL som organisation, och utan BUS som plattform hade jag aldrig hittat fram med min ambition om att föra ut kunskap om flerspråkighet och att göra svenskundervisning tillgänglig online för de utlandssvenskar som inte har lokala svenska organisationer som kan stödja dem. SMUL har gjort en otrolig resa och har idag nästan 10 000 följare i sociala medier, och 280 elever på SMUL-akademin som våra sex lärare kommer att undervisa nästa läsår. Vi har SWEA att tacka för det.

SWEA är en fantastisk organisation som jag är stolt över att tillhöra, och som har varit med och ändrat villkoren för hur vi pratar om flerspråkighet. När projektet SWEA BUS startade var det fortfarande vanligt att säga att flerspråkighet var en enkel sak, och att barn var som svampar och sög till sig nya språkfärdigheter. Idag vet vi att det är oerhört mer komplicerat och ett jättejobb som föräldrar utomlands lägger ner för att barnens svenska ska utvecklas. På ett sätt känner jag att jag delar priset med alla föräldrar som kämpar på runt om i världen med svenska för sina barn.

Mer om Lena och SMUL

Dela