H.M. Drottning Silvia, ÅSK 2001

Årets Svenska Kvinna 2001

Bryssel fredagen den 30 mars 2001

H. M. Drottning Silvia har idag av SWEA International tilldelats utmärkelsen “Årets Svenska Kvinna 2001”. Drottningen får utmärkelsen för sitt arbete med att förbättra tillvaron för världens utsatta barn. Drottning Silvia är grundare av stiftelsen World Childhood Foundation.

H.M. Drottning Silvia, ÅSK 2001H. M. Drottning Silvia får utmärkelsen Årets Kvinna 2001 av SWEA International i sin egenskap av grundare av stiftelsen World Childhood Foundation.

Drottningen får utmärkelsen

  • för sitt direkta och oförvägna förhållningssätt i arbetet med att förbättra tillvaron för världens utsatta barn.
  • för sin obetingade föresats att med styrka och rättframhet föra dessa barns talan.
  • för sin förmåga att förstå och utvärdera de utsatta barnens situation genom att lyssna till såväl experterna som till barnen själva, samt
  • för sitt sätt att varligt använda sin unika ställning till att föra ut sitt budskap, skapa kontakter och ta initiativ som leder till att de utsatta barnens villkor förbättras.

SWEA Internationals utmärkelse “Årets Svenska Kvinna” utdelas vid Sverigemiddagen den 10 augusti i Göteborg. År 2000 gick utmärkelsen till arkitekten Maria Nyström Reuterswärd för bl a hennes samarbete med NASA för planering av byggande av bostäder på planeten Mars.

Syftet med stiftelsen World Childhood Foundation är att värna om barns rätt till en trygg barndom och att arbeta för bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta miljöer över hela världen. Gatubarn, sexuellt utnyttjade barn, flickor och tonårsmammor är en särskild målgrupp för Childhood. Stiftelsen vill ge dem möjlighet att utvecklas till starka, trygga och ansvarfulla människor.

World Childhood Foundation har ett nära samarbete med såväl internationella som lokalt etablerade hjälp-organisationer och inbjuder företag, organisationer och allmänheten att stödja verksamheten. Mer information om stiftelsen ges på childhood.org.


Läs om tidigare Årets Svenska Kvinna >>>

Läs hur nomineringen går till >>>

Dela