Eva Kumlin, ÅSK 2003

Årets Svenska Kvinna 2003

Årets Svenska Kvinna 2003 – Ewa Kumlin, initiativtagare till Swedish Style i Tokyo

Eva Kumlin, ÅSK 2003New York den 6 april 2003

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, har vid sitt internationella styrelsemöte i helgen i New York tilldelat Ewa Kumlin utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2003.

Som initiativtagare och projektledare för Swedish Style i Tokyo skapade Ewa en plattform mellan Sverige och Japan. Det har resulterat i ett främjande av både handel och mänskliga relationer genom nya affärsmöjligheter och kulturella utbyten.

Ewa Kumlin har genom sitt oerhörda engagemang och med mycket energi under många år verkat för att främja svensk kultur och design såväl i Sverige som utomlands. Hon har initierat och genomfört otaliga projekt i länder som Brasilien, Grekland och Japan. Hon har arrangerat författarkryssningar i Östersjön, Svarta havet och Egeiska havet. Hon har skrivit artiklar och krönikor samt medverkat i radio och TV-program såväl i Sverige som utomlands. Ewa har genom sina insatser aktivt bidragit till att stärka banden mellan Sverige och ett annat land.

Återflyttad till Sverige fortsätter Ewa att driva projekt med inriktning på kultur och design. Hon arbetar bl a med Stockholm Art Fair, Svenskt Tenn och Upplevelseindustrin.

Ewa kommer att motta sin utmärkelse vid SWEAs årliga Sverigemiddag, som i år hålls i Västerås den 9 augusti. Det är tolfte gången som utmärkelsen delas ut till kvinnor som gjort betydande insatser för att stärka banden mellan Sverige och ett annat land. Bland tidigare Årets Svenska Kvinna märks arkitekten Maria Nyström Reuterswärd, Drottning Silvia och sjuksköterskan Eva Olofsson.

Dela