Agneta Nilsson

Årets Svenska Kvinna 2009

Agneta Nilsson blir Årets Svenska Kvinna 2009

AgnetaNilsson-300dpiSWEA Internationals årsmöte är en rätt formell tillställning, men i år hade styrelsen ett oanat, nytt kort i ärmen. Vi har länge tyckt, att vår grundare måste hyllas för sin trettioåriga insats, värdefull för oss alla. Vid en telefonkonferens, där Agneta var förhindrad att medverka, kom vi överens om att utse henne till SWEAs HedersÅSKa. Genom många turer lyckades vi behålla hemligheten mellan oss nio.

När ”kuppen” avslöjades vid punkt 26 på dagordningen bröt jublet löst i salen. Bifallet visste inga gränser. Den enda som var tyst var Agneta själv. Överraskningen, jag tror chocken, fick förmiddagens intressanta heshet att övergå i total stumhet.

Och vad var då styrelsens motivering? Jo, detta framförde SWEAs ordförande Åsa Lena Lööf vid SWEAs årsmöte i Washington DC den 18 april 2009.

Juryns motivering

SWEAs styrelse, eller precisare 90 procent av den, har enats om en kandidat till utmärkelsen Årets Svenska Kvinna. En person som i sin Sverigefrämjande verksamhet i utlandet värvat över 8.000 ambassadörer för vårt land, satt Sverige på kartan på mer än 70 platser i 34 länder världen över. En person som förverkligat sin vision och under 30 år lagt ned hela sin själ och nog ännu mer av sin energi på att forma och utveckla vår fantastiska organisation. Och vid sidan av detta helt unika livsverk har hon på många andra områden fört Sveriges fana högt i världen.

Agneta, för detta och för Din klokhet och aldrig sinande entusiasm vill SWEAs styrelse nu vid vårt 30-årsjubileum tacka Dig och samtidigt upphöja Dig från vanlig Swea till att bli alla Sweors HedersÅSKa.

Dela