Nikoo Bazsefidpay, ÅSK 2017

Årets Svenska Kvinna 2017

Nikoo sprider svensk tandhälsa i världen

Nikoo Bazsefidpay, grundare och ordförande i Tandläkare utan gränser, Klinisk Handledare i Käkkirurgi på Karolinska Institutet samt Tandläkare i Försvarsmakten, har blivit utsedd till Årets Svenska Kvinna 2017 av SWEA International, Inc.

Nikoo, som var 13 år när hon kom till Sverige från Iran, grundade efter avslutade tandläkarstudier på Karolinska Institutet, organisationen Tandläkare utan gränser år 2008. Tandläkare utan gränser (TLUG) är en oberoende och ideell organisation som sedan 2009 arbetar för att främja oral hälsa i länder med brist på tandvårdsresurser. Organisationen, som jobbar efter mottot att alla har rätt till frisk munhälsa, sänder i dagsläget ut svenska volontärgrupper, bestående av tandvårdspersonal eller studenter, två gånger om året till Nepal, Tanzania, Etiopien och Zimbabwe. Under projekttiden erbjuds gratis akut och preventiv tandvård samt undervisning i oral hälsa. Tandläkare utan gränsers arbete finansieras av sponsorer, medlemmar och volontärer.

Nikoos grundande av Tandläkare utan gränser bidrar till att gamla som unga i fattiga länder får tillgång till svensk tandvård vilket resulterar i bättre hälsa och ett bättre liv. Genom att exportera både akut tandvård och förebyggande tandvårdskunskap sprider organisationen en bättre tandhälsa i världen samtidigt som den sätter Sverige på kartan.

 

Juryns motivering

Nikoos grundande av Tandläkare utan gränser bidrar till att gamla och unga i fattiga länder får tillgång till svensk tandvård vilket resulterar i bättre hälsa och ett bättre liv. Genom att exportera både akut tandvård och förebyggande tandvårdskunskap sprider organisationen en bättre tandhälsa i världen samtidigt som den sätter Sverige på kartan. Nikoo, som brinner för sin organisation, är en stark och orädd svensk kvinna som på ett utmärkande sätt för fram Sverige av i dag ute i världen och därför är en värdig mottagare till utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2017.

Mer om Nikoo Bazsefidpay och Tandläkare utan gränser

En video reseberättelse från Tandläkare utan gränser; från 2012

Dela