Kategori: Teknisk vägledning för mentorskap

Teknisk vägledning för mentorskap

Mentorskap på Facebook — teknisk vägledning [ezcol_1half] Mentorskap är tillgängligt i valda grupper på Facebook. Gruppmedlemmar kan välja en mentor och därigenom få personligt stöd från en annan gruppmedlem. Mentorskap kan vara upp till 10 veckor på Facebook. När mentorskapet är över, kan du och din mentor fortfarande se allt som ni samtalat runt i […]