Cecilia Borglin (2kol widget)

Cecilia Borglin

VÄLKOMMEN TILL VÅR BLOGG OM SVENSKTALANDE KVINNOR MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS!

Cecilia Borglin, generalsekreterare för Svenskar i Världen
Leder utlandssvenskarnas röst i Sverige

[ezcol_2third]I tre år har jag haft ett av de allra roligaste och viktigaste uppdragen i mitt liv, nämligen det som generalsekreterare för Svenskar i Världen.

Som utlandssvenskarnas röst i Sverige driver vi ett omfattande påverkansarbete som gynnar alla svenskar som studerar, arbetar, är medföljande eller av andra skäl bor utomlands, men också dem som återvänder till Sverige. ​

Att fortsätta utveckla en organisation som såg dagens ljus i samband med att andra världskriget tornade upp sig i horisonten, förutsätter en vilja och ett intresse för att fånga upp de behov som dagens utlandssvenskar har. Det kräver en förmåga att kunna lyssna in, skapa engagemang och föra dialoger med beslutsfattare och experter. Vi behöver bemästra förmågan att springa explosiva kortdistanser samtidigt som vi har en ultramaratonlöpares målmedvetet eftersom mållinjen för vissa sakfrågor ligger långt bortom horisonten. Och vi gör det eftersom vi är av den fasta övertygelsen att internationella erfarenheter är positiva både för den enskilda individen, och för vårt land.

Så vad innebär arbetet i praktiken? Jo, det handlar om att ta alla tillfällen i akt att lyfta utlandssvenskarnas behov och perspektiv. Det kan antingen handla om att skriva debattartiklar, svara på remisser, se till att vi får delta i workshoppar, kontakta beslutsfattare och be om ett möte eller skicka över material. Kort sagt: att – skapa kommunikation som är partipolitiskt neutral och baserad på fakta.

Att ha begränsade resurser (vi är 2,5 personer på kansliet för att vara exakt) och knappa finansiella medel (förra året var första gången på många år som vi fick svarta siffror) kräver att vi driver arbetet extremt effektivt. Vi strävar hela tiden efter att få så stor hävstångseffekt av våra insatser som möjligt. Om man ska se något gott med pandemin så har tillgången till tekniska lösningar medfört att vi har kunnat initiera många fler dialoger än tidigare. Pandemin har även satt oss på utrikesministerns radar och genom hennes försorg har vi numera en kontaktperson på UD som hjälper oss att besvara frågor och lotsa oss rätt i förvaltningen och bland olika myndigheter.

Vi kunde nyligen glädjas åt att Utbildningsutskottet kallade generaldirektören på Universitets- och högskolerådet till ett möte för att diskutera konverteringen av high-schoolbetyg utifrån vår debattartikel i Svenska Dagbladet, och två interpellationer har därefter skickats till berört statsråd. Det i sin tur resulterade i en interpellationsdebatt i riksdagen mellan Kristina Axén Olin, andre vice ordförande i Utbildningsutskottet, samt Matilda Ernkrans, ansvarig minister för högre utbildning och forskning. Det var Kristina Axén Olin som förde fram våra åsikter. I detta arbete fick vi superbra draghjälp av två fenomenala Sweor, Tinna Prather Persson och Anna Axelsson! Senaste exemplet på hur vi lyfter utlandssvenskarnas röst är insändaren i DN där vi belyser problemet med att Sverige inför vaccinationsbevis som stänger ute vaccinerade utlandssvenskar. Du kan läsa artikeln, Insändare: ”Orimligt vaccinkrav utestänger utlandssvenskar”, här på SVIVs blogg.

En annan framgång för alla utlandssvenskar är det faktum att riksdagen nyligen klubbade igenom en ny migrationslag där försörjningskravet nu är borttaget för utlandssvenskar som vill flytta hem med sin familj och partnern inte är från ett EU-land. För att lyfta utlandssvenskarnas behov och perspektiv hade vi skrivit debattartiklar i Svenska Dagbladet och Aftonbladet, initierat ett upprop samt samlat in berättelser från verkligheten som vi skickade vidare till politiker och den kommitté som arbetade med att ta fram det nya förslaget.

Alldeles nyligen berättade även regeringen att de kommer att öppna ett generalkonsulat i San Francisco under 2022, ett behov som vi har lyft med utrikesministern vid ett flertal tillfällen. Så, trägen vinner!

Just nu genomför Svenskar i Världen dessutom en kartläggning som ska ge uppdaterade siffror om antalet svenskar utomlands, var de bor men också fördjupad kunskap om utlandssvenskarnas situation. Ju fler som svarar desto bättre, så det vore toppen om vill delta och dessutom hjälpa oss att sprida enkäten. För att svara på frågorna behöver du vara 18 år eller äldre, nu bo utomlands och har gjort så de senaste sex månaderna. Ditt svar är givetvis anonymt. Senaste dag att svara är den 6 januari 2022. Jag tackar och bockar på förhand!

För drygt tolv år sedan fattade jag och min man ett stort beslut. Tillsammans med våra två barn, då fyra och sju år gamla, flyttade vi till Australien – ett land som jag aldrig tidigare hade varit i. Möjligheten kom via makens jobb.

Fascinationen över att under drygt tre år få uppleva välkända landmärken, den mäktiga naturen och stora spektrum mellan gulliga och livsfarliga djurarter i hav och på land, se barnen bemästra ett nytt språk och lära känna nya fantastiska människor blandades med ett gnag i magen. Hur i helskotta skulle jag kunna ta mig tillbaka på den svenska arbetsmarknaden igen efter några år utomlands? Jag som alltid har satt en ära i att jobba hårt och få uppskattande klappar på axeln.

Gnaget i magen ledde till att den stora flyttcontainern fylldes ett år tidigare än beräknat. Idag är jag lite ledsen för det, eftersom jag väl hemma relativt omgående hittade en väg in på arbetsmarknaden. Desto mer glad är jag för åren vi fick. Alla spännande platser vi fick uppleva som familj, känslan av att vara en del av ett nytt samhälle med allt vad det innebar av nya skolrutiner, läkarbesök, sociala och kulturella erfarenheter, men också en chans att betrakta Sverige utifrån.

Trots att vi bara hade varit borta i drygt två år hade jag hunnit glömma hur ljusa de svenska sommarkvällarna är, att barnens tandläkarbesök är gratis och att nyheterna i första hand är fokuserade på händelser i Europa och USA.

Och hade jag inte haft erfarenheten av att bo utomlands, hade jag aldrig fått frågan om att ta mig an rollen som generalsekreterare för Svenskar i Världen. Så gissa om jag kan skriva under på att internationell erfarenhet är berikande!

Cecilia Borglin
Sverige
SWEA Stockholm

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

[/ezcol_1third_end]

Hitta SVIV:

Cecilia Borglins LinkedIn: linkedin.com/in/cecilia-borglin-6173b44

Webbinarium med Cecilia Borglin (lösenord krävs): swealand.swea.org/2021/webbinarium-20210419-borglin/

Dela