Donationer

SWEAS Donationsarbete

Visste du att SWEA främjar och sprider kunskap om Sverige, svensk kultur, historia, traditioner och om vårt svenska språk internationellt?  Vi gör det tillsammans med våra cirka 70 avdelningar för att det är viktigt att dela med oss av vårt svenska arv.

Från planering till utdelning skapar SWEAs stipendie- och donationsverksamhet gemenskap bland våra medlemmar och sprider våra syften: att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket. Resultatet kan inte bli annat än bra och världen får upp ögonen för Sverige!

Vi i SWEA är fantastiska på att främja svenskrelaterade projekt både lokalt och globalt ute i världen genom att stödja svenska skolor, kyrkor, kulturminnen med mera. Flera avdelningar delar ut stipendier till studenter i svenska språket. SWEA International delar ut tre stipendier varje år à cirka 10.000 USD till förmån för mottagare inom svensk kultur, litteratur och scenkonst. Tillsammans delar SWEA International och avdelningarna ut cirka 2 miljoner svenska kronor varje år.

Senaste Globala Donationerna!

Donationsprojekt Ukraina
Donationsprojekt Ukraina

När kriget bröt ut i Ukraina hörde flera Sweor ganska omgående av sig till styrelsen i SWEA International och frågade om vi kunde hjälpa till. Kunde vi i SWEA starta ett gemensamt donationsprojekt? Många av…

Läs mer
Amitie 50-årsloggan
Donationsprojekt: SI i Paris, 50 år

2021 fyller Svenska institutet i Paris 50 år.  De har valt en övergripande inriktning ”Amitié” (Vänskap), som ska genomsyra året. Det kommer att handla om vänskap i bred bemärkelse. SWEA har startat ett globalt donationsprojekt…

Läs mer

Några tidigare donationskampanjer

SWEA International har genom åren tagit initiativ till flera spännande donationskampanjer, som finns att läsa om här.

2011: World scout jamboree »

2009: Insamlingen till Nationalmuseum »

2004: 25-årsjubileum dalahästar

2001: Drottning Silvias Childhood Foundation »

För lokala avdelningar

Är du en lokalavdelning som vill göra en donation? Läs vidare nedan.

Exempel på genomförda donationer

Viktigt att tänka på »

Förslag donationsprojekt »

Rapportera donationer via ANSÖKAN FRÅN AVDELNING OM DONATION TILL ORGANISATION ELLER PERSON. Se länken nedan.

För lokala donationer, se respektive avdelnings webbplats!

ANSÖKAN FRÅN AVDELNING OM DONATION TILL ORGANISATION ELLER PERSON
Vänlig läs noggrant igenom och följ SWEAs instruktioner för ansökan, tack!

Läs mer ->

ANSÖKAN OM RESEBIDRAG TILL SWEAS MÖTEN

Läs mer ->