Förändringar i svenskarnas språkliga umgänge

Förändringar i svenskarnas språkliga umgänge

När

29 februari 2024    
14:00 - 15:00

Event Type

29 Feb, 14.00 –

Tant Karlsson, hen och snoppbarn – vad är det för konstiga ord?
  • Undrar du hur det svenska språket har förändrats sedan du flyttade ut för många år sedan. Reser du ibland till Sverige och undrar vad det är för nya ord du hör. Så sa man aldrig när du bodde i Sverige. 
  • Kom med och träffa Anna Hannesdóttir, som är tillbaka på begäran från flera Sweor.
  • Anna gästade oss under Sverigemiddagen i Göteborg i höstas, och höll en mycket intressant föreläsning om vårt språk och hur det förändrats genom åren. Nu får alla Sweor chansen att lyssna på detta intressanta event, vart man än bor i världen. 
  • Inledningsvis kommer Anna prata om hur det språkliga umgänget i Sverige påverkades av den demokratiseringsprocess som samhället genomgick under 1900-talets slut. De snåriga tilltalsreglerna ändrades och det språk som myndigheternas använde i kontakten med allmänheten förenklades. 
  • Därefter tar hon upp det som hänt efter sekelskiftet, lagstiftning som påverkat språkbruket, språklig aktivism och identitetspolitik. Särskilt fokus blir det på ordförrådet. 
  • Som vanligt träffas vi 30 minuter före utsatt tid för lite mingel över landsgränserna.
  • Kan du inte vara med p.g.a. tidzon, jobb, eller annat? Anmäl dig i alla fall, vi spelar in och skickar länken till alla anmälda deltagare några dagar efter eventet ägt rum.
  • Värdinna: Jenny Lyskawa (SWEA Chicago)
Anmäl dig här! 
Mer om Anna:

Anna Hannesdóttir – professor emeritus i nordiska språk

Anna är född och uppvuxen på Island men flyttade till Göteborg i slutet av tonåren. Göteborg är hemmastad, men Anna spenderade även tre år i Oslo där hon arbetade med språkpolitiska och språkpedagogiska frågor för Nordiska Ministerrådet.

Annas forskning har huvudsakligen ägnats åt språkhistoria, språkförändringar, tvåspråkighetsfrågor, ordböcker och ordboksforskning. På ideell basis har hon engagerat sig i den ideella föreningen Sverigekontakt (en förening som många Sweor säkert känner till). Sverigekontakt arbetar med att främja svenskundervisning i utlandet, främst i form av veckoslutskurser för lärare som undervisar i svenska, eller kompletterande svenska för svenska elever i landets lokala skolor.

 

Dela