Årets Svenska Kvinna (ÅSK) nomineringen är öppen!
Forskare, konstnärer, entreprenörer och uppfinnare. Både kända och okända kvinnor. Listan över namnen på mottagarna av SWEA Internationals utmärkelse Årets Svenska Kvinna är imponerande. Sedan 1989 har vår prestigefyllda hedersbetygelse förärats fantastiska svenskor som på olika sätt agerat ambassadörer för Sverige i utlandet.
Alla medlemmar i SWEA är välkomna att nominera förslag på kandidater till Årets Svenska Kvinna-utmärkelsen 2023, senast den 30 november.
Lyssna på Steinbach som är SWEAs vice internationella ordförande och medlem i Kommittén för Årets Svenska
Kvinna.