SWEA Professional Världen

Som medlem i SWEA International får du gå med i våra stängda FB-grupper.

I SWEA Professional Världens stängda FB-grupp kan du nätverka med andra Sweor som är intresserade av yrkesliv, karriär och företagande.

Du får även annonsera din professionella verksamhet i gruppen, utan kostnad, två gånger per år. Det är en fin medlemsförmån och ett sätt att dela med dig om vad du arbetar med.

Gruppen är också till för att inspirera varandra och för lokala professional-grupper att dela med sig av tidigare program och bolla idéer.