Amitie 50-årsloggan

 

 

Donationsprojekt: SI i Paris, 50 år

 

Svenska Kulturhuset i Paris är det enda kulturhus som Sverige har utomlands. Det är etablerat i världskulturstaden Paris för att sprida svensk kultur och tradition i världen, svenska språket, svenska historien, svenska konstnärer, svenska författare etc., en verksamhet helt i linje med SWEAs grundläggande syften.
OM PROJEKTET

SWEAs GLOBALA DONATIONSPROJEKT 2021

SWEAs grundare Agneta Nilsson har tagit initiativet till att SWEA startar ett globalt donationsprojekt för att stötta Svenska institutet och framförallt Svenska Kulturhuset i Paris och jubileumsprojektet Amitié.

Det här är en intressant möjlighet för SWEA globalt. I likhet med Nationalmuseums-projektet 2009, organiserar SWEA International ett donationsprojekt där alla SWEA avdelningar och enskilda SWEA medlemmar globalt kan donera. Ett partnerskap med kulturhuset i detta projekt är av stort värde för SWEA som organisation och kan lägga grunden för ett närmare framtida samarbete med Svenska institutet och vårt gemensamma Sverigefrämjande arbete i världen.

SWEA vill stödja detta unika tillfälle och bokprojektet om Svenska Kulturhuset i Paris, samt svensk konst- och kulturhistoria. Målet med SWEAs donationer är att vi ska bli den enskilt största bidragsgivaren till bokprojektet Amitié. Vår donation innebär också att boken kommer att kunna översättas till engelska.

Presentation om SWEAs donationsprojekt >>

KULTURHUSETS 50-ÅRS JUBILEUM

I år är det 50 år sedan Svenska institutet i Paris invigdes. I centrum för jubileumsåret 2021 står vänskapen mellan Sverige och Frankrike, men också begreppet vänskap i bred bemärkelse, som korsar generationer och konstnärliga uttryck. Välkommen till ett år i vänskapens tecken!

SWEA International släppte i mars ett avsnitt av SWEA-podden med Kulturhusets chef, Ewa Kumlin, där vi uppmärksammat betydelsen av vårt svenska Kulturhus och att Svenska institutet i Paris firar femtioårsjubileum under 2021.

Årets Svenska Kvinna, H.K.H. Kronprinsessan Victoria, har publicerat en video till Kulturhusets ära.

JUBILEUMSBOK AMITIÉ

En fantastisk bok, som kommer att behandla levande svensk kultur och viktig svensk kulturhistoria, är under framtagning inom ramen för jubileumsåret som man kallar Amitié, vänskap. Boken lanseras av H.K.H. Kronprinsessan Victoria i början av december 2021. Finansieringen sker med hjälp av ett antal svenska donatorer (stiftelser, museer, Barbro Osher Pro Suecia Foundation etc), men det saknas fortfarande finansiering, mycket på grund av dessa Covid-tider när SI har tvingats hålla stängt och saknat intäkter under mer än ett år.

Tillsammans har vi nått målet!

Mål och resultat den 30 november 2021: 35 000 USD

Hurra, hurra! Ett stort tack till alla som bidragit, både avdelningar och privatpersoner.

Den 5 december sker överlämnandet av denna fantastiska donation till Institut Suédois och dess chef Ewa Kumlin i Paris med Kronprinsessan Victoria och SWEAs internationella ordförande på plats.

Donationen kommer att användas till produktionen av en bok om Svenska Institutet i Paris historia i år när kulturhuset firar 50-årsjubileum.

Detta är den största donation som SWEA någonsin gjort! Och vi gjorde det tillsammans!

TACK

till alla Sweor och avdelningar som har donerat!