Förändringar i svenskarnas språkliga umgänge

Eventet ägde rum den 29 februari, 2024 – Eventet spelades in och länken har skickats till anmälda deltagare

Tant Karlsson, hen och snoppbarn – vad är det för konstiga ord?

  • Undrar du hur det svenska språket har förändrats sedan du flyttade ut för många år sedan. Reser du ibland till Sverige och undrar vad det är för nya ord du hör. Så sa man aldrig när du bodde i Sverige. 
  • Kom med och träffa Anna Hannesdottir, som är tillbaka på begäran från flera Sweor.
  • Anna gästade oss under Sverigemiddagen i Göteborg i höstas, och höll en mycket intressant föreläsning om vårt språk och hur det förändrats genom åren. Nu får alla Sweor chansen att lyssna på detta intressanta event, vart man än bor i världen. 
  • Inledningsvis kommer Anna prata om hur det språkliga umgänget i Sverige påverkades av den demokratiseringsprocess som samhället genomgick under 1900-talets slut. De snåriga tilltalsreglerna ändrades och det språk som myndigheternas använde i kontakten med allmänheten förenklades. 
  • Därefter tar hon upp det som hänt efter sekelskiftet, lagstiftning som påverkat språkbruket, språklig aktivism och identitetspolitik. Särskilt fokus blir det på ordförrådet. 
Mer om Anna:

Anna Hannesdóttir – professor emeritus i nordiska språk

Anna är född och uppvuxen på Island men flyttade till Göteborg i slutet av tonåren. Göteborg är hemmastad, men Anna spenderade även tre år i Oslo där hon arbetade med språkpolitiska och språkpedagogiska frågor för Nordiska Ministerrådet.

Annas forskning har huvudsakligen ägnats åt språkhistoria, språkförändringar, tvåspråkighetsfrågor, ordböcker och ordboksforskning. På ideell basis har hon engagerat sig i den ideella föreningen Sverigekontakt (en förening som många Sweor säkert känner till). Sverigekontakt arbetar med att främja svenskundervisning i utlandet, främst i form av veckoslutskurser för lärare som undervisar i svenska, eller kompletterande svenska för svenska elever i landets lokala skolor.