Konstnär (och vi alla) – Lär dig fotografera din konst!

Eventet ägde rum den 17 januari, 2024. (Eventet spelades in och länken till inspelningen har skickats till alla anmälda deltagare)

  • En snygg och enhetlig presentation gör att du och din konst ses. Då är det viktigt att ha bra foton för rätt media.
  • Vi lär oss att fotografera vår konst med mobiltelefonen och att redigera dessa foton med hjälp av mobilen och datorn.
  • Vi lär oss att namnge våra foton och välja rätt storlek för publicering.
  • Vi lär oss också vilken sorts foto vi kan använda på Facebook, Instagram och andra sociala medier. Lika viktig kunskap som Upphovsrätt!
  • Julia Reinhart, proffsfotograf och SWEA i Göteborg visar hur vi gör
  • Värd är Christina Måneskiöld, SWEA Art.