Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/adult-book-boring-face-267684/

Nya gästbloggare sökes!

SWEA Professional letar efter fler gästbloggare. Syftet med vår blogg är att lyfta fram Sweors olika karriärer runt om i världen och varva det med spännande temabloggar. Du får gärna bidra med ett blogginlägg baserat på ett specifikt tema relaterat till SWEA Professional och som kanske hör ihop med din yrkesexpertis. Bloggen belyser frågor relaterade till arbete, karriär och yrkesliv som kan uppmuntra, inspirera och engagera våra medlemmar!

Som gästbloggare får du utrymme och möjlighet att inspirera och engagera andra Sweor. Var femte medlem aktiv inom SWEA Professional uppger sig vara mycket intresserad av just våra blogginlägg. Blogginläggen läggs ut här på vår hemsida swea.org och marknadsförs i SWEAs sociala medier samt i SWEAs internationella nyhetsbrev.

Är du sugen på att skriva och bidra med just dina yrkeserfarenheter? I så fall får du gärna kontakta oss på professional@swea.org