SWEA Professional, Luxemburg – Lovisa Löwenborg om kvinnor och kapital

 

Eventet ägde rum den 4 December, 2023 – Inspelningen har skickats ut till alla anmälda deltagare. 

  • Välkommen till ett SWEA Live event som sker i regi av SWEA Professional i Luxemburg i samarbete med SWEA International. 
  • Under detta event kommer vi att träffa Lovisa Löwenborg. Lovisa är aktuell som grundare av “Female Fund”, den första kvinnoägda fonden i finanscentret Luxemburg. Fondens strategi är fastighetsinvesteringar och vänder sig enbart till kvinnliga investerare. 
  • Lovisa har flera års erfarenhet inom fastighetsbranschen och var med och startade WIRE (Women Invest in Real Estate) i Sverige 2018. WIRE är ett kvinnligt investerarnätverk som ger möjlighet till saminvesteringar i fastigheter. 
  • På eventet får vi höra mer om Lovisas vision och arbete för ökad jämställdhet och mångfald inom finansbranschen genom att få fler kvinnor att aktivt delta i investeringar och därmed påverka ekonomin i stort.
  • Som vanligt träffas vi 30 minuter före utsatt tid för lite mingel över landsgränserna. 
  • Värdar: Michaela Seibel Sott, Anna Björkman Nyrén, Cecilia Gejke (SWEA Professional Luxemburg)
  • Teknikvärd: Jenny Lyskawa, SWEA Live! (SWEA Chicago)