Tio med IO

Lotta Rigby Fors

 

Eventet ägde rum den 23 januari, 2023. Dessa event spelas inte in, men Lotta återkommer en gång i månaden framöver med dessa event, så väl mött nästa gång, om du inte kunde vara med på detta i januari. 

Kom med och träffa vår nya Internationella Ordförande (IO), Lotta Rigby Fors (Barcelona). Lotta tillträdde posten som IO den 1 januari. Hon kommer hålla dessa träffar månadsvis framöver och hoppas att på så vis kunna skapa en nära dialog mellan den Internationella Styrelsen och våra medlemmar.  Vi träffas via Google Meets (videokonferens). Man behöver inte anmäla sig till dessa event – när det är dags, är det bara att klicka på länken nedan för att komma in i mötet. Dessa event kommer alltid börja med 10 minuters uppdatering från Lotta om vad som pågår på internationell nivå inom SWEA. Sedan är det öppet forum för medlemmar att ställa frågor inom aktuellt tema för kvällen, eller berätta något om vad som händer inom sin egen avdelning. Vi tar gärna emot frågor i förväg.  Klicka i så fall på länken nedan för frågeformuläret.

Lotta kommer varje gång bjuda in en gäst. Först ut är Sofia Solfors som är sammankallande för SWEA Internationals Kommunikations Kommitté (KomKom).