SWEAs grupper

Art

SWEA Art

SWEA Art är ett nätverk för alla skapande kvinnor inom SWEA. Vi vill vara en inspirationskälla att börja skapa och främja utbyte mellan konstnärer, professionella såsom amatörer.

Bokklubb EMA

SWEA EMA Bokklubb

Bokklubb EMA välkomnar Sweor från hela världen. Du kan delta i en eller flera av våra träffar och du är välkommen även om du inte har hunnit läsa klart boken. Du är  välkommen att delta oavsett var du bor!

BUS

SWEA BUS

Barn Utomlands & Svenska Språket (BUS) är ett SWEA-kommitté som har som mål att hjälpa föräldrar utanför Sverige med att föra vidare svenskan till sina barn och stötta barnens flerspråkighet.

Care

SWEA Care

SWEA Care är en intressegrupp inom en SWEA-avdelning med syfte att hjälpa andra medlemmar och finnas till som stöd lokalt när olika behov uppstår.

Professional

SWEA Professional

SWEA Professional är intressegruppen för dig i SWEA som är nyfiken på företagsverksamhet och intresserad av affärsrelationer, arbetsliv, yrkesfrågor och karriär.

SWEA_Skriver_rgb-310x310px

Skriver

SWEA Skriver

Huvudsyftet med SWEA Skriver är att alla som vill skriva i en eller annan form ska få möjlighet att göra detta. Hos SWEA Skriver ska du kunna få hjälp, stöd och inspiration till att utveckla ditt skrivande.

På gång i SWEA

Skyddad: Test för inloggning

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

18 april 2024

SWEA Skriver: Skrivövning n° 25 ”En person står vid ett övergångsställe…”

Hej kära Skrivarsweor, Recycling och återanvändning är ju inne i dessa dagar. SWEA Skriver tar tag i denna trend och…

17 april 2024

Sverigemiddagen 2024

Välkommen till SWEA Örestad och Helsingborg - “Här börjar kontinenten”. 7-9 augusti 2024 för Sverigemiddagen!  Äntligen är det vår tur att…

15 april 2024