SWEA Care

Om SWEA Care

Vad är SWEA Care?

SWEA Care är en intressegrupp inom en SWEA-avdelning, med syfte att hjälpa andra medlemmar och finnas till
som stöd lokalt när olika behov uppstår.

Namnet kan variera något men syftet är att finnas till lokalt som stöd för SWEA-medlemmar i svåra situationer och efter överenskommelse erbjuda praktisk hjälp, råd eller bara någon att tala med.

I SWEA delar vi ett systerskap världen över, men lokalt kan praktiska och logistiska problem göra vardagen svår och ensam i vissa perioder. Grundtanken är att vi som Sweor visar vänskap och närvaro även i livets svåra stunder. Det kan handla om sjukdom eller ensamhet av olika anledningar och ibland är den bästa medicinen ett telefonsamtal eller en kopp kaffe.

Idéer och erfarenheter

Vad har man gjort i SWEA Care? Här har vi lagt upp några exempel på vad en SWEA Care-grupp kan erbjuda efter överenskommelse:

 

 • Pratstunder, promenad eller fika när du behöver någon att prata med
 • Tillfällig barnpassning eller hämtning av barn
 • Skicka kort, ringa eller på annat vis uppmärksamma en SWEA-medlem inför en högtidsdag
 • Matlagning eller lättare hushållsuppgifter under sjukdomsperiod när du själv inte orkar
 • Skjuts och medföljande till läkarbesök eller sjukgymnast
 • Tolk-och översättningshjälp
 • Kontakt med anhöriga i Sverige
 • Tillfällig tillsyn av husdjur vid sjukdom
 • Leverans av läkemedel
 • Blomvattning under sjukhusvistelse
 • Matleveranser under återhämtning efter sjukdom
 • Stöd för att komma till juridisk, ekonomisk rådgivning eller få praktisk hjälp

 

Observera att ekonomiskt stöd till SWEA-medlemmar ej är tillåtet!