Network Menu

Kommande möten

SWEA arrangerar möten lokalt, regionalt och internationellt. Här hittar du inbjudningar till regionala och internationella möten. Välkommen!

SWEA Internationals stipendieutdelning

Alla Sweor hälsas varmt välkomna till SWEA Internationals virtuella stipendieutdelning 2021, där du får träffa våra tre stipendiater. Stipendiaterna kommer att hålla korta presentationer i samband med att diplom från SWEA International överlämnas.

Viktigt: SWEA och COVID-19

Viktig information från SWEA Internationals styrelse med anledning av COVID-19 och våra kommande möten under 2020.