Litteratur Stipendium 2023, Svea Larsson

INTERVJU VID SVERIGEMIDAGGEN

Vår stipendiat i SWEA Internationals Stipendium för Forskning i svenska språket och/eller kulturen, Svea Larsson. 

Svea kommer att använda sina 15 000 USD till sina fortsatta studier på University of Wisconsin.

Dela