Litteraturstipendiat 2017 – Ian Giles

Ian forskar i översättning

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2017 har tilldelats Ian Giles, doktorand i skandinaviska studier vid Edinburghs Universitet i Storbritannien, för hans arbete med avhandlingen “Tracing the Transmission of Scandinavian Literature to the United Kingdom: 1917-2017”.

Juryns motivering

Ian Giles har under flera år bidragit till forskningen och utförandet av översättningsarbeten från skandinaviska språk till engelska. Detta har fördjupat hans intresse för relationerna mellan svensk och brittisk kultur från de senaste 100 åren och det allt varmare mottagandet av svensk och nordisk litteratur i översättning inom Storbritannien. Hans avhandling studerar översättningsaktiviteten från ett sociokulturellt perspektiv och kommer genom ett antal fallstudier av utvalda verk att lägga fram användbara metoder för översättning av litteratur, både för översättarbranschen och förlagen, liksom ökad förståelse av den skandinaviska litteraturens egenart. Arbetet kommer att få avgörande betydelse för skandinavister, särskilt i ett europeiskt perspektiv, men även för den inom nordiska litteraturforskningen tack vare de nya metoder och perspektiv han presenterar.

Pressmeddelande / Press release:

Mer information om Ian Giles:

Dela