Maria Hansson

Litteraturstipendiat 2019 – Maria Hansson-de Laage de Meux

SWEA-stipendium går till forskning kring folktro i realistisk litteratur

Maria Hansson
Maria Hansson
Foto: Privat

Maria Hansson-de Laage de Meux från Malmö har utsetts till SWEA Internationals Litteraturstipendiat 2019. Hansson tilldelas USD10.000 för hennes forskning om övernaturliga väsen i svensk realistisk 1880-talslitteratur.

Maria Hansson forskar vid Sorbonneuniversitetet i Paris kring hur väsen från folktron använts av kvinnliga författare i modernismens genombrott och generationen efter.

– Nu associeras svensk 1880-talslitteratur främst med August Strindberg, men i samtiden var flera kvinnliga författare mycket mer populära, förklarar Hansson.

Man var emellertid försiktig med att framföra direkt samhällskritik, speciellt ur ett kvinnligt perspektiv. Hanssons teori är att övernaturliga väsen kan ha använts som ett verktyg att åskådliggöra strukturer i samhället.

– Det är alltid intressant att titta på olika vinklar i en avhandling och Marias hänvisningar till övernaturliga väsen ska bli intressant att följa, konstaterar Barbro Westin, SWEA Internationals kommitté för litteraturstipendiet.

Genom att studera verk av Anne Charlotte Leffler, Viktoria Benedictsson och Selma Lagerlöf avser Maria Hansson att etablera sin teori. SWEAs stipendium bidrar till att hon kan slutföra sin avhandling.

– Det är speciellt roligt att få stipendium från SWEA, som är en organisation för kvinnor, säger Maria Hansson-de Laage de Meux.

Det kan verka märkligt att hon studerar svensk litteratur i Frankrike, men det föll sig naturligt. Hansson flyttade från Malmö till Paris direkt efter studenten och fortsatte att studera där. Att fokusera på inslag av folktro i svensk realistisk litteratur låg nära till hands, eftersom det var ett ämne som alltid intresserat henne.

– Jag ser mycket fram emot att träffa Maria, säger SWEA Internationals ordförande Christina Hallmert. Hennes forskning låter verkligen spännande.

Juryns motivering

Juryn har utsett Maria Hansson-de Laage de Meux, doktorand vid Sorbonne Université Paris, UFR d’études germaniques et nordiques, för hennes arbete med avhandlingen ”Övernaturliga inslag i svensk, kvinnlig 1880-talslitteratur som medel för social kritik”. I avhandlingen studerar Maria Hansson hur och varför kvinnliga författare som Anne Charlotte Leffler och Victoria Benedictsson under Det moderna genombrottet, liksom senare Selma Lagerlöf, använde sig av folktron som ett medel för sin samhällskritik. Genom att anlägga ett nytt perspektiv på en välkänd litterär epok och undersöka sambandet mellan fantastisk litteratur och kvinnlig emancipation ger avhandlingen ny kunskap, särskilt om kvinnliga författares sätt att arbeta.

Pressmeddelande – Meddelande, 30 mars 2019
Dela