Luca Gendolavigna; Foto: Privat

Litteraturstipendiat 2021 – Luca Gendolavigna

SWEA-stipendium går till forskning i litterär flerspråkighet

Vid SWEA Internationals årsmöte utsågs Luca Gendolavigna till SWEA Internationals Litteraturstipendiat 2021. Han tilldelas USD 10000 för sin forskning i mångkulturell litterär miljö.

Luca Gendolavigna är doktorand i nordiska språk och litteratur vid universitetet i Neapel, Italien. I sin forskning om interkulturell samtidslitteratur skildrar Luca förhållandet mellan unga karaktärer av utländskt ursprung och det svenska samhället. Förhållandet är motstridigt, men också produktivt och tankeväckande.

Luca Gendolavigna; Foto: Privat
Luca Gendolavigna
Foto: Privat

Det ligger i tiden att revidera gamla begrepp om svenskhet och det svenska språket genom att studera hur invandrarkulturer har berikat diskussion och debatt om identitet. Medan Gendolavigna begränsar antalet verk han analyserar till fyra, har han ett flertal infallsvinklar och metodiska utgångspunkter. Särskilt intressant är kanske det medvetna bruket av ett marginaliserat språk i provokativt syfte, utmanande vanemässiga begrepp om riktig svenskhet och riktig svenska.

Gendolavignas intresse för Sverige uppstod då han ansåg att landet var en stor förebild i solidaritets- och öppenhetsfrågor. Sedan han var liten har han även haft stor fascination för svensk musik och nordisk litteratur. Sammantaget bidrog allt detta till att han direkt efter studenten lärde sig svenska. Och på den vägen är det. Att han skulle bli SWEAs Litteraturstipendiat 2021 kom som lite av en chock.

– Det känns helt otroligt. Det är nästan som om det inte har skett i verkligheten utan endast i mina tankar. Jag är väldigt tacksam och glad, säger Luca Gendolavigna.

Gendolavignas avhandling ”Invandring som resurs i Skandinavien: Sveriges fall – sociala och språkliga förändringar i en mångkulturell litterär miljö” beräknas vara klar inom ett år.

– Luca Gendolavignas forskning i mångkulturell litterär miljö är ett mycket intressant område. Den övergripande titeln, invandring som resurs, ger en bild av hans helhetssyn på invandrarkultur i Sverige. Det ska bli väldigt spännande att läsa avhandlingen, säger Suzanne Langeland Southard, SWEA Internationals ordförande.

Pressmeddelande / Press release
Dela