Maria Gårdemyr – Medföljande med en Mission

Tvivla aldrig på att en liten grupp engagerade individer kan föndra världen; Det är faktiskt det enda som någonsin har” –  Margaret Mead.  Bland annat det och det afrikanska ordspråket ”When you educate a women, you educate a community”  har satt stor prägel på mitt liv sedan 2011 säger Maria Gårdemyr, nu SWEA Malmö och tidigare SWEA Zürich.

2011 flyttade jag och min familj till Zürich, Schweiz från Malmö. En helt ny värld för oss och jag kände bokstavligen inte en enda människa där. Men det är ju en del av charmen med att flytta!  Det är lätt hänt att allt bara rullar på när man har det bra. Jag hade ett bra liv i Malmö med familj, vänner, arbete, fritid och allt runtomkring.

Efter att ha arbetat i konsultbranschen i drygt 30 år kände jag ”det är på tiden jag gör något helt annat”. Vi flyttade med min mans arbete och jag hade sagt upp mig från mitt jobb och var nu ”bara medföljare”.  Jag startade med att ha en bra och lite lyxig tillvaro.  Genom SWEA och Zürich International School, fick jag (och vi) många nya trevliga vänner att umgås med.  Bland annat träffade jag några andra svenska kvinnor som också hade det bra. Att ha det bra är trevligt men någonstans på vägen kände jag att livet kanske kunde användas till att inte bara ha det bra, utan till att göra något för andra, som inte var lika lyckligt lottade.

 

GreenLamp

Boken Half the Sky – how to change the world  av Pulitzerpris vinnaren Nicholas D Kristof och Sheryl WuDunn, tar upp vilken fantastisk kraft det finns bland kvinnor världen över.  Genom individuella kvinnoöden beskrivs våld och förtryck som sker mot kvinnor i olika utvecklingsländer, men boken handlar också om vad ”vanliga människor” kan göra och har gjort för att hjälpa och stötta kvinnor. Ett avsnitt i boken tar upp det arbete som det australienska läkarparet Catherine och Reginald Hamlin gjort i Etiopien. De kom till Etiopien 1959 med tanken att utbilda barnmorskor för att ge fler etiopiska kvinnor tillgång till säkra förlossningar. Deras arbete ändrade dock inriktning då de upptäckte det förskräckande höga antalet förlossningsskador bland kvinnorna. Paret byggde då istället upp ett eget sjukhus i Addis Abeba. I början av 2000 talet förverkligades sedan parets ursprungliga planer, när The Hamlin College of Midwives (HCM) i Addis Abeba grundades.  Ett college för att utbilda barnmorskor.

Få i mitt nya umgänge hade några yrken/färdigheter att själva åka ut i världen och göra skillnad, men att samla in pengar för att någon annan skulle kunna göra det, kändes som en bra utväg. Att stötta en barnmorskeutbildning tickade många boxar för vår del. Unga kvinnor på den etiopiska landsbygden har begränsade möjligheter till utbildning och det saknas kvinnliga ledare som förebilder. Det för med sig att flickor slutar skolan i förtid och ofta blir mödrar tidigt. Brist på kvalificerade barnmorskor, men även brist på elektricitet, leder till en hög grad av traumatiska förlossningsskador och även dödsfall förekommer.

Därför bildade vi, en grupp svenska kvinnor, välgörenhetsorganisationen GreenLamp 2012, och idag sitter 10 kvinnor från olika länder i styrelsen.  Sedan min flytt tillbaka till Malmö finns nu även ett GreenLamp Sverige. Namnet GreenLamp – A bright future for women and girls, kom till via brainstorming. Green för att färgen bl.a står för energi, hopp och växtkraft,  Lamp för att belysa missförhållandena men också för att symbolisera en framtida ljusning.  GreenLamps arbete och projekt är idag knutna främst till barnmorskecolleget (HCM) i Addis Abeba och uppbyggt kring de tre hörnpelarna ”LEARN, LIGHT, LEAD”.

 

LEARN utbildning och praktik       

GreenLamp har sponsrat barnmorskeutbildning för 42 studenter och under 2023 kommer ytterligare 6 nya studenter att påbörja sin fyraåriga utbildning på HCM.  Ett års utbildning inklusive mat och husrum kostar USD 4 000. Att som nyutexaminerad komma tillbaka till sin hembygd och börja arbeta på ett hälsocenter är tufft, krävande och i många fall ensamt. Upptagningsområdet är stort (genomsnitt 25 000 människor) och många mottagningar saknar såväl rinnande vatten som tillförlitlig elektricitet. Den fyraåriga utbildningen tar sikte även på dessa förhållanden och praktiken under utbildningen är omfattande.

GreenLamp har initierat ”Alumniträffar” för de barnmorskor som avslutat sin barnmorskeutbildning på HMC och som återvänt för arbete i sina respektive hemtrakter. Dessa träffar sker nu årligen. Ett av målen är att skapa ett bestående nätverk och forum för barnmorskorna, där de kan stötta varandra, dela med sig av vad som fungerar och vad man lyckats med, men även kunna ta upp vad som är svårt och tufft. Det kan också vara ett tillfälle att få ta del av nya rön och idéer.

 

LIGHT – teknik och innovation

GreenLamp bidrar även med hållbar teknik för att främja en säker och humanitär mödravård. GreenLamps ”Light for Life” projekt tillhandahåller ändamålsenlig solcellsbelysning och därmed en mer tillförlitlig förlossningsmiljö som förhindrar förlossningsskador och dödsfall. En trygg förlossningsmiljö motiverar och uppmuntrar kvinnor att komma till ett hälsocenter, inte bara under graviditeten och för själva förlossningen men även för eftervård och familjeplanering. Att försöka hjälpa blivande mammor och ta hand om nyfödda barn i ett becksvart mörker, är för oss mycket främmande men verklighet för många barnmorskor på den etiopiska landsbygden. Vid födslar nattetid används ofta stearinljus eller ljuset från en mobiltelefon. Det förslår inte långt om det tillstöter komplikationer.

 

LEAD kvinnligt ledarskap

Utbildning, hälsovård och teknik sprider ringar på vattnet och säkerställer en positiv utveckling i samhällen på landsbygden. Att främja kvinnligt ledarskap är en förutsättning för att skapa bestående beteendeförändringar och trygga en social och ekonomisk tillväxt.  Barnmorskeutbildningen ger unga kvinnor en professionell utbildning, en chans att tjäna egna pengar och bryta cykeln av generationers traditioner. Som barnmorskor på fältet inspirerar de och är i hög grad förebilder för andra kvinnor och flickor som drömmer om ett annat liv.

GreenLamp håller workshops i ledarskap för sista årseleverna för att göra dem till empatiska ledare men även till förebilder för flickor i sina hembyar.

GreenLamps arbete framåt

Tillsammans med många generösa givare, sponsorer, medlemmar och inte minst alla entusiastiska volontärer som arbetar ”pro bono”, har GreenLamp nått ut till fler än en miljon kvinnor, bidragit till att de blivande barnmorskorna känner sig trygga i att kunna hantera sin yrkesroll på ett professionellt sätt, samt förändrat och berört mångas liv på den etiopiska landsbygden.

Flera gånger per år åker några från styrelsen till Etiopien för att få en hands-on känsla ute på fältet, samråda med lokala experter och organisationer samt följa upp så att projekten drivs meningsfullt och effektivt. Det är under sådana resor som flera av våra projekt kommit till. Med stora kulturella skillnader och ett stort behov av resurser inom såväl sjukvården som andra områden, insåg vi snabbt, att vi kan bidra på många sätt, såväl för att underlätta som för att skynda på önskade förändringar. För en gräsrotsorganisation är det viktigt med behovsrelaterade insatser och genom ett holistiskt synsätt, skapas dynamiska förbättringar i barnmorskornas arbetsvillkor och deras möjligheter att påverka omgivningen. På vår hemsida kan du läsa mer.

GreenLamp vill fortsätta att bidra till bestående förändringar och öka verksamheten utifrån upptäckta behov. Tankar, reflektioner, idéer och bidrag i alla former, tas tacksamt och ödmjukt emot.

 

Slutord

Vår flytt från Malmö till Zürich blev starten för ett ”nytt” och mycket givande liv för mig. Fantastiska upplevelser, många nya fina vänner och som grädde på moset, förmånen, att genom GreenLamp, göra livet lite lättare för kvinnor och deras familjer på den etiopiska landsbygden.

Att flytta och börja på något nytt är verkligen en upplevelse (och utmaning) och jag kan inte annat än uppmuntra till att ta den möjligheten om och när den dyker upp.  Med hjälp av bland annat SWEAs nätverk, får man en utmärkt grund att bygga sitt nya liv vidare på.

 

Kontakt;

Maria Gårdemyr +46 730 875939
maria@greenlamp.se

www.greenlamp.se

Instagram greenlampsverige

LinkedIn GreenLamp.ch

Dela